Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home > Превенция на риска при инфузионна терапия

Превенция на риска при инфузионно лечение

Трудно е да си представим съвременната медицина без инфузионно лечение. Накъдето и да погледнем - дали ще бъде прилагане на медикаменти, хранене, инфузионна терапия или кръвни заместители - интравенозното лечение е незаменима част от терапевтичните схеми. В същото време това лечение, както всички останали, е свързано с рискове както за пациента, така и за медицинския работник. За съжаление тези рискове трудно могат да бъдат определени, тъй като техните последствия не са непосредствено видими и поради това често се приписват на други източници.
В съответствие с нашата традиция да споделяме своя опит, в B. Braun се стремим към увеличаване на познанията чрез комуникации, както и чрез подкрепа за нашите клиенти, чрез увеличаване на безопасността на нашите иновативни системи от продукти.

На базата на съществуващите клинични доказателства, този уеб сайт обобщава най-честите рискове при инфузионното лечение и обсъжда начините, по които интегрираната продуктова система на B. Braun може да допринесе за по-безопасен и ефикасен работен процес.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.