Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Превантивни стратегии

За да се предотврати медикаментозна грешка и да се осигури ефективно безопасно лечение на пациента е важно да се комбинират продукти и организационни мерки.

Колкото повече последователни проверки във връзка с безопасността се добавят, толкова по-безопасна става цялата система. Някои конкретни превантивни стратегии за приложение в рутинната клинична практика са описани във Фигурата по-горе.

Всеки служител в сферата на здравеопазването трябва да се стреми да прилага тези 9 „Правила“

9 „Правила“ за ефективна превенция 
Точният пациент Точната документация
Точният медикамент Точното действие
Точният път на приложение Точната форма 
Точният час Точната реакция
Точната доза
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.