Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Финансови последствия

Литература

1Taxis K, Barber N,(2003) Etnographic study of incidence and serverity of intravenoius drug errors.BMJ 326:684

2Dean BS, Barner ND, (1999) A validated, reliable metohd of scoring the severity of medication errors. Am J Hosp Pharm 56 : 57-62

3Gianino MM, Vallino A, Minniti D, Abbona F, Mineccia C, Silvaplana P, Zotti CM, (2007) A method to determie hospital costs associated with nosocomial infections. Ann lg 19(4) : 381-392

4Bertolini G, Confalonieri M, Rossi; Simini B, Gorini M, Corrado A, (2005) Cost of the COPD. Differences between intensive care unit and respiratory intermediate care unit. Res Med 99: 894-900

  • Финансов ефект

  • „Средно, нежеланото събитие при един пациент води до допълнителни 6 до 8 дни болничен престой.“

    „Финансовите разходи за нежеланите събития, по отношение на допълнително лечение и допълнителни дни болничен престой, са значителни (напр. в САЩ: 17-29 милиарда USD / година).“

Разходи
Финансовите разходи за нежелани събития, свързани с допълнително лечение и дните допълнителен престой в болницата, са значителни. Един от най-устойчивите резултати от прегледа на съобщенията показва, че средно един пациент с нежелано събитие има шест до осем дни допълнителен болничен престой. Когато се направят изчисления и данните бъдат екстраполирани на национално ниво, разходите са зашеметяващи32.

Във Великобритания, разходите за предотвратими нежелани събития са 1 милиард лири стерлинги на година само от загуба на дни болничен престой33. С включването на загубеното работно време, компенсация за инвалидност и други икономически последствия, разходите стават още по-големи.
Институтът по медицина на САЩ оценява, че предотвратимите медицински грешки водят до общи разходи (включително разходите за допълнително лечение причинени от грешки, загубени приходи, домашна производителност и инвалидизиране) между $ 17 и $ 29 милиарда на година в болниците на САЩ34.
Проучванията в Австралия показват че общите разходи за нежелани събития представляват 15,7% от преките болнични разходи като дял от общите разходи35.

Други значителни вреди, свързани с нежеланите събития, са тези върху хората: понесените от пациента увреди. При пациентите с нежелано събитие има 4-7 пъти по-голяма вероятност да починат в сравнение с тези без такова събитие35. Vincent et al.32 установяват, че 19% от нежеланите събития водят до умерено физическо увреждане, 6 % - до постоянно увреждане и 8% - до смърт.

Свързани с рисковете разходи за лечебното заведение
Оценка на разходите свързани с риска може да се направи като се определят разходите за свързаното клинично лечение и реализирания в резултат удължен болничен престой. Разходът може да бъде изчислен като се използват средните дневни разходи [Gianino 2007, Bertolini 2005] на очакваното клинично лечение. На фигурата по-горе са показани резултатите от това изчисление за избраните примери на усложнения.

Извод
Превенцията на медикаментозна грешка може да доведе до бюджетни спестявания за изпълнителя на медицински услуги. При тежки усложнения, които изискват лечение в отделение за интензивно лечение за различен брой дни хоспитализация, болницата може да спести между € 7 556 и € 56 670 за отделен случай.

Литература

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

32 Vincent C 2010
33Vincent C, Neale G, Woloshynowych M 2001
34 Kohn L, Corrigan J, Donaldson M 2000
35 Ehsani J, Jackson T, Duckett S 2006

 

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.