Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home >

Причини

Повечето от медикаментозните грешки не се развиват в спешни ситуации, а при извършване на рутинни клинични задачи10. Източникът на тези грешки може да бъде във всеки етап на процеса от началното предписване на инфузия до нейното приложение16. Това е комплексен процес17 и може да доведе до широка гама различни грешки18-23.

Източници на рискове, които могат да доведат до медикаментозни грешки

Една от причините, поради които нежеланите събития са толкова чести е, че клиницистите са хора, поради което са склонни да грешат. Основополагащото проучване на Wilson et al.24 установява, че човешката грешка е значителен фактор. Повечето (81 %) от нежеланите събития в тяхното проучване са свързани с един или повече човешки фактора, като липса на познание, грижи или внимание. От събитията, които се считат за до голяма степен предотвратими, по-малко от 1% не са свързани с човешка грешка. Други проучвания също установяват, че човешка грешка е ключовият фактор, допринасящ за нежеланите събития25-29.

  • Две основни причини водят до повишаване на честотата на медикаментозната грешка [10]:

  • - натоварването на медицинските сестри (съотношение пациенти към медицински сестри, честотата на заетост на леглата, съотношение на броя на леглата към медицинските сестри)
    - големина на звеното (сложност на организацията)

Съхранение на различни медикаменти, като такива, изискващи повишено внимание (KCl) и стандартни разтвори (NaCl) един до друг.

Малък размер – различни скали.

Изглеждащи / звучащи по един и същ начин лекарствени етикети и имена.

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.