Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Финансови последствия

Литература

Scottish Executive, 2004

Разходи свързани с риска
NSI причиняват разнообразни преки и косвени разходи поради сериозността си (вж. Таблица 3).

Преките разходи, като тези за последващата диагноза и лечението, често са последствие на препоръчителните процедури, което има по-изразен ефект върху лечебното заведение.

Непреките разходи след NSI трябва да се считат за важни, поради ангажирането на персонал, компенсации за загуба на работа и увреждания, застрахователни премии и бъдещи съдебни спорове (вж. Фигура 6). Освен това дори заболяване, което не е предадено може да причини емоционална травма и дистрес, водещи до загуба на работоспособност. 11

Преки разходи Косвени разходи
Краткосрочни
- Вземане на кръвни проби
- Спешно изследване (лаборатория)
- Ваксинации
- Посещения в лечебно заведение
- Профилактика след експозиция
- Загуба на време поради тревоги и
дистрес
- Административни действия
Дългосрочни
- консултация с медицински специалисти
- Кръвни изследвания
- Продължително лечение
- Загуба на работни дни
- По-високи застрахователни премии
- Съдебни спорове
- Компенсационни искове

Различни проучвания определят финансовия ефект на NSI. Като пример на краткосрочни преки разходи, Hatcher описва, че една NSI би струвала на лечебното заведение $ 2 234 (€ 1 409) до $ 3 832 (€ 2 417). 37

 • Финансов ефект

 • Всяка NSI без инфекция струва на работодателя между $ 2 234 (€ 1 409)
  и $ 3 832 (€ 2 417). 37, 39

В случай на предавано по кръвен път заболяване след NSI, общите дългосрочни финансови разходи се изчисляват на € 922 000. 38
 • Ефект на наранявания при убождане с игла

 • - Емоционална травма
  - Дистрес
  - Нарушени семейни и социални взаимоотношения
  - Социална стигма
  - Неприятни нежелани реакции от медикамента
  - Ангажиране на персонал
  - Инфекциозен риск за пациентите
  - Заболяване
  - Смърт

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

11 Perry J, Parker G, Jagger J.  2003
37  Hatcher IB. 2002 
 38National Health Service for Scotland (NHS Scotland). 2001 
 39 Tan L, Hawk JC, Sterling ML.  2001

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.