Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Финансови последствия

Литература

1Yorioka et al. 2006, Grünewald et al. 2004, Ellenbogen et al. 1975

2Yorioka et al. 2006, Lye 2003, Puntis et al. 1992, Walpot et al. 1989, Truco et al. 1971

3Lehr et al. 2002, Panknin 2007, Walpot et al. 1989

4Walpot et al. 1989, Garvan 1971, Gross et al. 1966

5Kossovsky et al. 1995, Lehr et al. 2002 Douglas et al. 2001

6Gianino et al. 2007, Bertolini et al. 2005

При широкия спектър на оплаквания от пациентите, причинени от различни частици - пластмаса, стъкло и гума, открити като замърсители, трябва да се приеме, че замърсяването с твърди частици може да доведе или да допринесе за удължаване на болничния престой, както и до допълнителни разходи за лечение.
Финансова оценка на риска може да се направи като се определят разходите за свързаното клинично лечение и получения в резултат удължен болничен престой. Разходите могат да бъдат изчислени като се използват средните дневни разходи на очакваното клинично лечение.
Според тежестта на съответните директни и индиректни усложнения, предотвратяването на проникване на чужди твърди частици в системата на кръвообращението на пациента може да доведе до значителни бюджетни спестявания в полза на изпълнителя на медицинската помощ. При здравни усложнения като тежка органна дисфункция, изискваща пълно лечение в отделение за интензивно лечение, болницата може да спести до 56 670 € за отделен случай.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.