Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Превантивни стратегии

 • Превенция

 • - проверка за съвместимост
  - стриктни показания за всяко приготвяне на медикамент
  - разделяне на лекарствените дози по време и място
  - последователна проверка на алтернативни методи за приложение
  - употреба на мулти-луменни катетри
  - използване на подходящи проточни филтри

Превантивни стратегии

 • Опасните несъвместимости могат да бъдат предотвратени чрез проверка за приемливост на базата на кратката характеристика на продукта и наличните източници с информация за съвместимост, като се вземе пред вид и консумативите, използвани за лечение (напр. разредител, i.v. контейнер, i.v. системи) и инфузионната схема (Фиг. 5).
 • Индивидуалното етикетиране за всяко приготвяне на медикамент (включително медикамент, концентрация, име на пациента) (Фиг. 7).
 • Последователна проверка на алтернативни методи на приложение и/или използване на мулти-луменни катетри (Фиг. 6).
 • Разделяне на лекарствените дози по време и място. Това може да включва промивка на системата за инфузия с неутрален i.v. разтвор преди приложението на друг медикамент (Фиг. 5)1.

Освен това проточните филтри могат да намалят попадането на твърди частици, получени в резултат на несъвместимости. Нещо повече, те могат да бъдат използвани за наблюдение на физическите и химически несъвместимости. Проточните филтри могат да задържат твърди частици с големина над 0,2 μm2. В резултат на това филтърът може да се запуши. Това не е дефект на филтъра, но трябва да се започне проверка на лекарствата, за да се отстранят евентуални несъвместимости.


 

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1 Craven et al. 2007b, RCN 2005, Riemann et al. 2005, Höpner et al. 2003,Vogel Kahmann et al. 2003, Hoppe-Tichy et al. 2002
2 Schröder 1993, Schröder 1994, Jack & Boehne et al. 2012

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.