Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Финансов ефект и свързани с рискове разходи

Литература

1Gianino et al.2007, Bertolini et al. 2005

Фиг. 4: Определяне на възможни допълнителни разходи като последствие от усложнения, причинени от лекарствени несъвместимости. За да се улесни свързването на всяко усложнение с изчислението на разхода, са въведени нива на тежест.
RICU: Отделение за междинни респираторни грижи

  • Финансов ефект

  • Нежеланите реакции поради лекарствени несъвместимости удължават периода на хоспитализация на пациента и общите разходи за болницата.

    Тежките респираторни усложнения, причинени от токсични лекарствени взаимодействия, могат да доведат до допълнителни разходи за изпълнителя на медицински услуги в размер на до 56 670 € за отделен случай.

Свързани с риск разходи за лечебното заведение
Оценка на разходите може да се направи като се свържат разходите с тяхното съответно клинично лечение и удължения болничен престой. Разходът може да бъде изчислен с помощта на средните дневни разходи1 на очакваното клинично лечение.

На Фиг. 4 са показани резултатите от такова изчисление за избрани примери на изчисление.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1Gianino 2007, Bertolini 2005 

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.