Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Причини

Лекарствени несъвместимости могат да възникнат между

  • медикаменти и неподходящи i.v. разтвори
  • две лекарства (лекарствена несъвместимост), когато те са
    - смесени заедно, напр. в една и съща система за инфузия
    (едновременно инфузиране) и/или i.v. контейнер
    - прилагани едно след друго, но в една и съща инфузионна система
  • лекарства и адюванти (консервант, буфер, стабилизатор, разтворител)
  • лекарства и материали от i.v. контейнерите (напр. PVC) или медицински устройства, които могат да касаят използвания материал и/или реакциите към вътрешната повърхност (напр. адсорбция)1

Основни причини за несъвместимости при стандартно i.v. лечение.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1 Trissel 1996, Giki et al. 2000, Newton 2009

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.