Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Финансови последствия

Литература:

1Mirski et al.2007, Perdue 2001, Wittenberg 2006
2Josephson 2006,Wittenberg 2006,Tanus-Santos 2000
3Souders 2000,Jardin et al.1979
4Lamm et al. 2006, Mirski et al. 2007, Sagara 1996
5Demaerel et al. 2003, Soto-Sarrion et al. 2004, Tuxen et al. 1994
6Gianino et al. 2007, Bertolini et al. 2005

Фиг. 5: Определяне на възможните допълнителни разходи като последствие от усложнения, причинени от въздушна емболия. За да се улесни свързването на всяко усложнение с изчислението на разхода, са въведени нива на тежест. RICU: Отделение за междинни респираторни грижи

  • Финансов ефект

  • Тежките усложнения могат да доведат до допълнителни разходи в размер на до 56 670 € за всеки отделен случай на въздушна емболия.

Свързани с рискове разходи на лечебно заведение
Дори нефаталните случаи на венозна въздушна емболия водят до обстойни диагностични (като кръвно-газов анализ, ехокардиография, ехография) и терапевтични интервенции (като кислород, увеличаване на вътресъдовия обем, катехоламини)1.

Финансова оценка на риска може да се направи като се определят разходите за свързаното клинично лечение и получения в резултат удължен болничен престой.
Разходът може да бъде изчислен с помощта на средните дневни разходи2 на очакваното клинично лечение. На Фиг. 5 са показани резултатите от такова изчисление за избрани примери на усложнения.

Заключение
Предотвратяването на проникване на въздух в кръвоносната система на пациента може да доведе до значителни бюджетни спестявания в полза на изпълнителя на медицинската помощ.
При тежки множествени усложнения, изискващи интензивно лечение в отделение за интензивно лечение, болницата може да спести до 56 670 € за отделен случай.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1Mirski et al. 2007, Muth et al. 2000, Booke et al. 1999
2 Gianino 2007, Bertolini 2005

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.