Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Здравни последствия от въздушната емболия

Възможни симптоми* / Клинични прояви
Тревожност4 Тахикардия8
Диспнея5 Тахипнея8
Болка в гърдите5 Променено ниво на съзнание6
Възбуденост или дезориентация6 Тежка хипотония / шок6
Задух7 Сърдечен шум „мелнично колело“** 6
Цианоза7 Внезапна загуба на съзнание, циркулаторен шок или внезапна смърт3

* Симптомите са свързани със съдов колапс и могат да бъдат неспецифични.

** Сърдечният шум „воденично колело“ (или шум като верижно колело) е силен шум, който се чува над сърдечния връх, звучащ като машинен (късна проява).

Симптоми и клинични прояви
Симптомите и клиничните прояви на въздушната емболия са свързани с количеството въздух, проникнало в кръвообращението. Те обикновено се развиват непосредствено след въздушната емболия1.

Усложнения
По принцип се приема, че всяко количество въздух, което би могло да навлезе в пациента, трябва да се счита за критично. Ефектът е пряко свързан със състоянието на пациента, обемът въздух и бързината на натрупването2.

Клиничните усложнения са понижен сърдечен дебит, шок и
смърт3

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1Mirski et al. 2007, Wittenberg 2006, Josephson 2006, Perdue 2001
2Gabriel 2008, Mirski et al. 2007, Josephson 2006, Booke et al. 1999,Orebaugh et al. 1992
3 Wittenberg 2006, Josephson 2006
4 Josephon 2006
5 Mirski et al. 2007, Perdue 2001
6 Wittenberg 2006
7 Perdue 2001
8 Mirski et al. 2007, Wittenberg 2006

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.