Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Причини за въздушна емболия

 • Причини

 • - отворена i.v. система
  - неправилно напълнени и отворени инфузионни системи
  - паралелни инфузии
  - неспазване на инструкции за употреба

Въздушната емболия по принцип се получава от проникването на въздух в съдовата система (Фиг. 1). Описани са много различни причини и повечето са от ятрогенен характер1.

 

 

Патофизиология
Въздухът прониква в сърцето, създавайки интракардиален въздушен блок в белодробната клапа и пречейки на изтласкването на кръв от дясната камера на сърцето. Дясната част на сърцето се препълва с кръв, тъй като по-малко кръв се изтласква от дясната камера. Силата на миокардните контракции нараства в опит да се изтласка кръвта и да се преодолее въздушния блок. Силните контракции довеждат до отделянето на малки въздушни мехурчета от джоба (Фиг. 2).
Тези малки мехурчета достигат белодробното кръвообращение, създавайки обструкция за кръвотока и тъканна хипоксия.
Белодробната хипоксия води до вазоконстрикция в белия дроб, което допълнително повишава натоварването на дясната камера и намалява кръвотока, излизащ от дясната страна на сърцето2.

Чести причини за въздушна емболия са:
 • Проникване на въздух през отворен i.v. достъп и системи за инфузия (напр. отворено спирателно кранче, разкачване, изтичане поради дефект на продукта). Количеството проникнал въздух зависи от положението на пациента и височината на вената по отношение на дясната страна на сърцето3.
 • Неправилно напълнена и напълно отворена инфузионна система.
 • Паралелни инфузии, когато гравитационни инфузии и инфузионни помпи са свързани заедно и си взаимодействат през инфузионни системи (Фиг. 3). При такива системи може да се получи навързване в серия (течност-въздух-течност и т.н.), когато гравитационната инфузия се изчерпи (Фиг. 4) 4.
 • При различни хирургически интервенции, особено неврохирургически, съдови, акушерски, гинекологични или ортопедични процедури5 през отворената съдова система.
 • Неправилно изпълнение на процедури за инфузия под налягане6.

Фиг. 3: Паралелна инфузия. Комбинации на гравитационна инфузия и задвижвана с помпа инфузия (синьо) провеждани успоредно, са съпроводени с риск от въздушна емболия, когато гравитационната инфузия се изчерпи.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1Gabriel 2008, Wittenberg 2006, Josephson 2006, Patel 2000, Booke et al. 1999, Obermeyer 1994
2 Perdue 2001, Phillips et al. 1997
3 Josephson 2006, Perdue 2001, Muth et al. 2000
4Obermayer 1994
5Mirski et al. 2007, Muth et al. 2000, Natal and Doty 2009, Wong and Irwin 2005
6 Gray et al. 1999

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.