Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Превантивни стратегии

Стратегията за превенция на замърсяването с твърди частици в точката на източника се основава на много аспекти:

  • използване на качествени продукти за избягване на отделянето на частици (напр. стопер на флакони)
  • използване на продукти с ниско присъщо натоварване с частици (напр. пластмасови контейнери вместо стъклени ампули)
  • избягване на лекарствени несъвместимости

Замърсяването с твърди частици може да се намали, ако се използва проточен филтър и филтърна игла за изтегляне на медикаменти от стъклени ампули преди приложение.
Изделията с проточен филтър могат да отстраняват:

  • замърсяване с твърди частици
  • микробиологично замърсяване
  • въздух от инфузионни разтвори

Обърнете внимание на това, че всички използвани изделия могат да премахват и трите вида замърсяване.

 

Ако се стигне до замърсяване с твърди частици, употребата на проточни филтри дава съществен принос за безопасността.
В допълнение, филтрите действат:

  • като система за ранно предупреждение
  • за оптичен контрол на инфузията
  • спиране на инфузията, когато филтърът се запуши.

Не е стандартна практика обаче да се прави филтриране. Филтрите на интравенозните системи може да се поставят близо до достъпа на пациента. Дозиращи щифтове (шипове) също осигуряват защита от проникване на частици в разтвора.

Проточни филтри се препоръчват при:

Разтвори, които не съдържат липиди (филтър 0,2 μm)
Липидни инфузии или общи хранителни препарати (филтър 1,2 μm)
Нормата ISO 8536-4 (за инфузионни комплекти) препоръчва филтриране за защита на пациента. (По принцип филтърът за течности, който се използва, има номинален размер на порите 15 µm [ISO 8536-4].

Няколко асоциации и официални институции препоръчват поставянето на филтър в интравенозната система:

Официални препоръки:
British Pharmaceutical Nutrition Group (BPNG) е издала указание за това как да се избягва замърсяване на тялото с неразтворими частици1.
Разтворите, които се добавят при парентерално хранене от стъклени ампули или флакони трябва да се добавят към окончателната парентерална предварително приготвена хранителна смес през филтър с максимален размер на порите 5 μm. Филтърни игли и дозиращи щифтове (шипове) с филтър за твърди частици намаляват риска от инжектиране на стъклени частици в пациентите (Фиг. 5).

Фиг. 5: Една ампула или флакон според стандартите за медицински грижи. Използвайте филтърни сламки за изтегляне на разтвора.
Фиг. 5: Една ампула или флакон според стандартите за медицински грижи. Използвайте филтърни сламки за изтегляне на разтвора.
  • Подходящи филтри трябва да се използват за приложение на парентерално хранене на пациенти, при които се изисква интензивно или продължително парентерално лечение, по-специално имунокомпрометирани пациенти, новородени и деца, както и пациенти получаващи парентерално хранене в домашни условия.

 

 

Филтрите от 1,2 μm трябва да се използват за приложение на разтвори, съдържащи липиди, включително предварително приготвени смеси тип „всичко в едно“, като се сменят на всеки 24 часа.

Няколко асоциации и официални институции препоръчват поставянето на филтър в интравенозната система:

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1Ball 2003, Bethune et al. 2001

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.