Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Здравни последствия

Симптоми и клинични прояви

Всички видове частици, които се намират в интралуменното пространство, които не са отстранени от филтъра директно проникват в човешкото тяло.
Тези частици от пластмаса, стъкло или гума могат да предизвикат неблагоприятни ефекти, особено при пациенти, които вече са болни.

Частици с големина 1,5 µm могат да причинят запушвания при пациентите, докато частици с големина 6µm могат да причинят запушвания при здрави индивиди1. Общо са описани увреждане на различни органи, като бели дробове, бъбреци, черен дроб и далак2, но особено засегнати са тежко болните пациенти3. Пациентите с предходно органно увреждане са особено чувствителни, тъй като частиците могат да обострят тяхната увредена микроциркулация4.

Стъклени частици:
Допълнителна клинична проява, която може да бъде причинена от частици от стъклени ампули е флебит5. Флебитът се проявява с локално затопляне, с болка, оток и зачервяване в засегнатото място на парентерално приложение6.

Научете повече

Частици от пластмаса, стъкло или гума могат да причинят флебит, а също да увредят белите дробове, бъбреците, черния дроб и далака. Освен че увреждат пациентите, това може да доведе до допълнителни разходи за лечение както и до удължен болничен престой.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1Lehr et al. 2002; Anonymous 2004
2Yorioka et al. 2006, Lye 2003, Puntis et al. 1992, Walpot et al. 1989, Turco et al. 1971
3Jack et al. 2009, Oie et al. 2005, DeLuca et al. 1975, Schroeder et al. 1976, Turco et al. 1971,Jack & Boehne et al. 2012
4Anonymous 2004, Lehr et al. 2002
5Yorioka et al. 2006, DeLuca et al. 1975, Schroeder et al. 1976
6 Grünewald et al. 2004

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.