Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Причини

Известни са няколко причини за замърсяване с твърди частици на i.v. инфузия. Това е поради факта, че лекарствата се предлагат в различни контейнери (например флакони, ампули, предварително напълнени контейнери и предварително приготвени разтвори) и тяхната употреба и манипулации са много диверсифицирани.

Вследствие на това, могат да се получат много видове замърсяване с твърди частици:

  • Стъкло
  • Пластмаса
  • Гума
  • Неразтворени твърди частици/медикамент

Специално при стъклените ампули има голям риск от замърсяване с твърди частици като стъклени фрагменти могат да проникнат в ампулата при отварянето й1.

Ако една игла (например 18G) се използва за изтегляне на съдържанието на стъклена ампула, малки стъклени частици могат да преминат през иглата в спринцовката и лесно да бъдат инжектирани в пациента. Този риск се запазва, ако лекарствата се прилагат рутинно през инжекционния порт на интравенозната канюла, което е мярка за безопасност, с цел да се намали нараняването с остри предмети на медицинския персонал2.

Замърсяването с пластмаса се случва често поради:
  • попадането на частици от от самите изходни материали за производство на инфузионния контейнер
  • попадането им от инжекционния порт във връзка с използването там на остри инструменти
Гума
Вкарването на иглата през стопера на флакона с медикамент или инфузионния контейнер може да причини отделяне на малки частици от стопера. Частицата може да плува в лекарството или i.v. разтвора. Ако частицата е малка или замаскирана (напр. от етикета, съвпадение на цвета или оцветен флакон), замърсяването може да остане незабелязано. Така частицата може впоследствие да бъде аспирирана в спринцовката и инжектирана в пациента3.  

Неразтворени твърди вещества при лекарства или парентерални разтвори също може да бъде произход за замърсяване с твърди частици4.
Научете повече

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1 Douglas et al. 2001
2Lye 2003
3Roth 2007
4 Durgin et al. 2004

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.