Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Нещо абнормно (напр. орган, тъкан и др.)

Физически процес, при който молекулите се прикрепват към повърхността на вещество, без да отключват химическа връзка между двете. Обърнете внимание на разликата с абсорбция, при която двете вещества се сливат и образуват напълно ново.

Шведска институция за работната среда

Косопад

Остър респираторен дистрес синдром; тежко белодробно заболяване, което води до възпаление, хипоксемия и често дори до мултиорганна недостатъчност. Може да се развие след увреждане на белодробния ендотел.

Непреднамерен, неблагоприятен и потенциално вреден ефект, получен при употреба на лекарство.

Непреднамерен, неблагоприятен и потенциално вреден ефект получен при употреба на лекарство в нормална доза и при нормална употреба. Нежеланата лекарствена реакция може да бъде очаквана (когато е описана в кратката характеристика на продукта) или неочаквана.  Например ако пациент, който приема аспирин получи по време на лечението тежки кръвонасядания, това е свързано с аспирина, тъй като той намалява съсирваемостта на кръвта.

Проява, при която има неблагоприятен, нежелан и потенциално вреден резултат, свързан с употребата на медикамент, но не непременно причинен от него. Нежеланите събития (AE) включват нежеланите лекарствени събития (ADE) и нежеланите лекарствени реакции (ADR).  Например, ако пациент има болка в рамото докато приема аспирин, болката се появява по време на лечението с аспирин, но не се причинява от аспирина.

Суспензия от капки течност или фини твърди частици в газ, диспергирани в контейнер под налягане. 

Запушване на съдовата система, причинено от наличието на въздушни мехурчета в кръвоносните съдове или сърцето.

Въздушно мехурче, което спира нормалното протичане на течност през тубуларен пасаж.

Характеристика на медицинско изделие, която действа като преграда при контакт с въздух. В инфузионните системи, инфузията спира, когато мембраната влезе в контакт с въздух, което предотвратява инфузирането на въздух в пациента.

Даден индивид е алергичен към определено вещество (алерген) и имунната система реагира с реакция на свръхчувствителност при влизане в контакт с веществото.

Съединение или вещество, което може да убива или потиска растежа на микроорганизмите.

Спиращ растежа или индуциращ смъртта на малигнени клетки (тумори, неоплазми).

Състоящ се основно от вода. (тук: воден разтвор по-специално означава разтвор, чийто разтворител е вода)

Състояние, при което няма биологични замърсители или превантивните практики, имащи за цел да предотвратят инфекции чрез избягване на контакт с микроорганизми като бактерии, вируси, гъбички и паразити.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.