Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Едноклетъчни микроорганизми, които могат да бъдат кръгли, спираловидни и пръчковидни, разпространени в повечето места за обитаване на земята, в това число почва, вода, органична материя или в телата на растения и животни.

Наличието на бактерии в кръвообращението.

Кръв и други телесни течности

Микроорганизми, които могат да причинят инфекции, токсични или алергични ефекти или други опасности за здравето на хората.

Всяка една от две гъбични инфекции.

Телесната течност, която се движи от сърцето в съдовата система. Кръвта пренася нутриенти, както и кислород и отпадни материали (т.e. въглероден диоксид) към и от клетките.

Ситуация, при която медицински работник влиза в контакт с кръвта на пациента при медицинска интервенция или в лечебното заведение.

Замърсяване на медицинската среда с кръв.

Когато се използва във връзка с медицински изделия: внезапно бликване или изпръскване на кръв при медицинска интервенция.

Естествени течности, които се произвеждат в тялото на живия човек/ организъм, като телесни води, слюнка, кръв или семенна течност.

Буферен разтвор: разтвор, добавен с цел запазване на константно pH в рамките на или близо до нормалните стойности (човешка кръв 7,35 - 7,45).

Приложение на единична доза от даден медикамент.

Забавена сърдечна дейност (<60 удара / минута) при възрастни.

Силно заразно заболяване, причинено от поглъщане на нестерилизирано мляко и месо от заразени животни или при близък контакт с техни секрети.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.