Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home >

Речник

Склонността или възможността да причини рак

Временно или постоянно спиране на кръвообращението, причинено от невъзможност на сърцето да функционира нормално.

Chemical Abstracts Service Number (стандарт за идентифициране на химически вещества).

Хормони/невротрансмитери, които са част от симпатикусовата („бягство или борба“) нервна система

Малка тръбичка, поставена в телесна кухина, канал или съд. Използва се за дренаж, приложение или събиране на течности или газове.

Центрове за контрол и превенция на заболяванията

Свързан с, отнасящ се до, засягащ мозъка

Непреднамерена експозиция на медицински работник или пациент на опасни медикаменти или химикали.

Ситуация, при която две (фармацевтични) вещества, които не са предназначени за реакция едно с друго, реагират едно с друго. Резултатът от реакцията е безполезна, възможно неактивна и потенциално вредна смес.

Трансформирането на структурата на едно химическо вещество в друго, или спонтанно, или чрез въвеждане на някакъв вид енергия.

Една нишка хромозома (отделен елемент от ДНК спиралата Два хроматида събрани заедно формират една хромозома).

Относителното количество вещество в друг разтвор, дисперсия или смес.

Замърсен материал като нестерилни медицински инструменти за еднократна употреба, които влизат в контакт с телесни течности и други вредни вещества, които могат да увредят медицински работници.

Замърсяването означава въвеждане на мръсотия (напр. вирус, токсини или други вредни вещества) в организмите / разтвор и др.

Действителните разходи за лечението на пациент, свързани с получаваните медицински услуги.

Свързаната с катетър инфекция на кръвообращението е инфекция на кръвта, при която основен източник е катетърът.

Централен венозен катетър(ри): Катетър, който е поставен в голяма вена на шията, гърдите или слабините. Използва се за прилагане на лекарства, течности или за вземане на кръвни проби.

Виолетово/синьо оцветяване на кожата, устните, ноктите и лигавиците, причинено от недостиг на кислород в кръвообращението.

Лекарство от класа на цитостатиците, и като такова използвано за лечение на рак или друго тежко автоимунно заболяване

Вещество, което потиска растежа или размножаването на клетки. Използват се основно при лечение на рак или при лечение на тежки автоимунни заболявания.

Вещество, което убива съществуващи туморни клетки. Цитотоксичните вещества се използват основно при лечение на рак или при лечение на тежко автоимунно заболяване.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.