Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Тропическо инфекциозно заболяване, предавано от комари. Може да бъде животозастрашаващо и обикновено е силно болезнено.

Замърсяване на кожата при попадане в контакт с нежелано вещество (замърсител).

Възпаление на кожата. Основната причина за възпалението може да бъде използвана за по-нататъшно подразделяне на този общ термин.

Нежелани реакции на химикали или медикаменти (токсин) върху развитието и растежа на организмите Може да се прояви чрез експозицията на химикали преди зачеване, по време на пренаталното развитие, както и след раждане, по време на юношеството.

Немско дружество за онкологична фармакология, Германия

Инфузионен разтвор за приготвяне/ разреждане на медикамент.

Заболяване на горните дихателни пътища, обикновено протичащо с възпалено гърло, леко повишена температура и развитие на специфичен налеп върху лигавицата.

Процесът на отстраняване/ почистване на медицински инструменти.

Количеството от даден терапевтичен продукт при приложение на медикаменти.

Вещество с естествен или изкуствен произход. Когато медикамент се прилага в тялото, той оказва ефект върху структурата и функционирането му. Медикаментът може да се използва за диагностика, лечение и превенция на заболяване, възстановяване на здравето и лечение на дискомфортно състояние.
Лекарствен продукт (според Директивата на ЕС):
(a) Всяко вещество или комбинация от вещества, представени като притежаващи свойства да лекуват заболяване при хора; или
(б) Всяко вещество или комбинация от вещества, което може да се използва или прилага при хора или за възстановяване, коригиране или промяна на физиологична функция чрез фармакологично, имунологично или метаболитно действие, или за поставяне на медицинска диагноза.

Състояние, при което организмът е под въздействието или е в контакт с вещества, използвани за лекарство.

Вижте химическа несъвместимост

Промяна на ефекта на медикамент, когато се смеси с друго вещество.

Недостиг на въздух

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.