Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Твърд, течен или газообразен елемент, плуващ в кръвообращението. Емболът може да блокира артерия / кръвоносен съд, причинявайки емболия, която може да бъде фатална.

Медицинско приложение на ултразвук за изследване на функцията на сърцето и за диагностициране на възможно сърдечносъдово заболяване.

Внезапно запушване на кръвоносен съд от ембол. Обикновено това е кръвен съсирек, въздушно мехурче или мастна капка.

Процедура, включваща избора и запушването на определен кръвоносен съд или орган чрез отлагане на материална маса (ембол), напр. за да се лишат тумори от тяхното кръвоснабдяване.

Възпаление на вътрешния слой на сърдечния мускул (ендокард), който обикновено обхваща сърдечните клапи.

Клетъчните стени на грам-отрицателните бактерии съдържат липополизахариди. Ако тези клетки бъдат разрушени LPS се освобождават, имунната система разпознава LPS и реагира с възпаление. Поради тази токсична реакция, LPS се наричат „ендотоксини“.

Клон на медицинската наука, проучващ моделите на здраве и болест и свързаните фактори в населението. Използва се за идентифициране на рисковите фактори за дадено заболяване и определяне на оптималните подходи за лечение.

Информационна мрежа за превенция на експозиции

Европейска федерация на профсъюзите в сферата на обществените услуги.

Зачервяване на кожата в резултат на прекомерно кръвонапълване на капилярите, разположени в долните слоеве на кожата. Еритема може да бъде причинена например от слънчево изгаряне.

Изпълнителен орган на Европейския съюз (EС), който представя интересите на ЕС като цяло. Комисията на ЕС предлага нови закони на Съвета на ЕС и Европейския парламент и гарантира, че държавите членки прилагат законите правилно.

Рамково споразумение за превенция на травмите причинени от всякакви медицински остри предмети, с цел да се постигне възможно най-безопасната работна среда за всички работници в болницата и сектора на здравеопазването.

Токсин, продуциран при растежа на микроорганизмите. Екзотоксинът може да причини големи увреждания на околната тъкан.

Разположено извън лумена.

Дисфункция на екстрапирамидната система, моторна нервна система извън кортикоспиналната система, която контролира коригирането по отношение на бързина, сила и посока на движенията.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.