Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Промяната / увреждането на генетичния материал

Гентамицин е антибиотик от групата на аминогликозидите. Използва се за лечение на бактериални инфекции, особено причинените от грам-отрицателни микроорганизми.

Френска изследователска група, публикувала проучването „Needlestick Injury Rates According to Different Types of Safety-Engineered Devices“ (Честота на наранявания при убождане с игла при различните видове обезопасени изделия). (Group d’Etude sur le Risque d’Exposition des soignants aux agents infectieux)

Използва се за описание на формирование с маса от имунни клетки за справяне с патологични вещества. Основно представлява реакция при хронични, алергични или инфекциозни процеси и като такава може да бъде класифицирана като специален вид възпаление.

Клон от медицината, занимаващ се с проблемите на здравето на женската репродуктивна система.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.