Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Вирус на хепатит B

Вирус на хепатит C

Медицински работник

Опасни медикаменти, които имат потенциала да причиняват увреждане поради своята генотоксичност, карциногенност, тератогенност или способността им да увреждат фертилитета. Опасните медикаменти включват антинеопластичните продукти, цитотоксичните продукти, биологичните продукти, противовирусните продукти и имуносупресивните продукти. С тях трябва да се работи по специален безопасен начин.

Значителна загуба на кръв, основно поради травма или разкъсване на кръвоносен съд.

Остро възпаление на черния дроб, което се причинява от вируса на хепатит A (HAV). Инфекцията може да се предаде при директен контакт със заразен човек или при консумиране на замърсена питейна вода или храна.

Инфекциозно остро или хронично възпаление на черния дроб, което се причинява от инфекция с вируса на хепатит B (HBV). Това заболяване може да доведе до увреждане на чернодробните клетки, както и до нарушаване функцията на органа. Инфекцията може да се предаде чрез кръв, слюнка и телесни течности.

Вирусно възпалително заболяване на кожата. Най-честите форми на херпес са оралният херпес и гениталният херпес (известни просто като херпес).

Вирус, който причинява срив на имунната система при хора, водещ до животозастрашаващи инфекции. Най-честото предаването става с телесни течности като например при сексуален контакт без предпазни средства и замърсени игли.

Европейска асоциация на болниците и болничните работодатели

Описва процеса на разкъсване на химическата връзка при добавяне на водни молекули.

Вещество, което се привлича от вода или може да се разтвори във вода

Вещество, което не се привлича от вода.

Прекомерна чувствителност или алергична реакция, осъществена от нормална имунна система.

Ограничена циркулация на кръв през орган, което води до нарушена функция или друго увреждане на съответно засегнатата тъкан.

Абнормно ниско кръвно налягане, т.e. за възрастни: систолично кръвно налягане < 90 mmHg.

Медицинско състояние, при което тъканите на тялото не получават достатъчно кислород.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.