Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Международна агенция за проучване на рака

Инфекция при медицински или сестрински дейности, с възможно предаване на различен от типичния болничен инфекциозен причинител (напр. хепатит, HIV).

Отделение за интензивно лечение

Антитяло - протеин, продуциран за подпомагане на имунната система да идентифицира и неутрализира чужди тела.

Формирането на инфаркт (локална тъканна смърт), причинено от запушване на кръвообращението.

Несъвместимостта е нежелана реакция, която се развива между медикамента и разтвора, контейнера или друг медикамент. Двата вида несъвместимост свързани с интравенозното приложение са физическа и химическа.

Всяко лечение свързано с поставянето на нещо в сърцето или общо описание на проблем развиващ се вътре в сърцето.

Даден индивид става резистентен на инфекция или заболяване чрез въвеждане на имуноген (продукт) в тялото. Това стимулира имунната система. След това имунната система е подсилена срещу причинителя, така че индивидът е защитен от заболяването. Този вид имунизация се нарича ваксинация.

Проникването, настаняването и размножаването на патогенни микроорганизми в организъм гостоприемник.

Инфузионното лечение е свързано с интравенозно приложение на медикаменти или разтвори през игла или катетър, за разлика от пероралното лечение.

Филтър поставен на интравенозна система (линия), за да се гарантира че твърди частици и бактерии (в зависимост от размера на порите) няма да проникнат в кръвното русло.

Описва промяната на медикаментозен ефект поради влиянието на друго вещество (т.e. медикамент, химическо вещество, хранене), в резултат на което разтворът не е повече оптимален за пациента при смесване на веществата.

Разположено в лумена

Процес, при който атом или молекула се превръща в йон, като губи или получава електрони.

Ограничено кръвообращение през орган или тъкан което може да доведе до нарушена функция или друго увреждане на съответната тъкан.

Интравенозен

Интравенозен катетър: IVC се използват при периферна венепункция за установяване на достъп до кръвната система на пациента с цел прилагане на инфузионен разтвор, кръв или фармацевтичен продукт в носещи разтвори или за мониториране на системното налягане.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.