Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Бокс с ламинарен въздушен поток (често съкратено LAF) е бокс, определен за изолиране на зоната, където се приготвят медикаменти.

Обичайната мярка за продължителността на хоспитализацията, от деня на приемане до деня на изписване.

Хетерогенна група ракови заболявания на кръвта или костите, характеризираща се с абнормно повишаване на броя на белите клетки (левкоцити) нарушаващо продукцията на нормални кръвни клетки.

Стандартна връзка, използвана при медицински изделия. (напр. IVC и вземане на кръв)

Тумор на лимфоидната система

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.