Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Инфекциозно заболяване, причинено от проникването на спорозойни паразити в тялото, предавани от комари.

Описва кръвообращението в органите в така наречената микросъдова система.

Получавано от единична, родоначална клетка. Често се свързва с моноклонални антитела - голям брой антитела, произведени от единична клетка.

Състояние на тежко и влошаващо общото състояние заболяване, което с голяма вероятност води до смърт или има лоша прогноза. Терминът се използва най-често за характеризиране на вид рак.

Вижте остри медицински инструменти.

Предотвратима и нежелана реакция на лечение, което би могло да включва неточна или непълна диагноза или лечение на заболяване, нараняване, синдром или инфекция. Медицинските грешки не винаги нанасят вреда на пациента.

Наличие на вредни микроорганизми в стерилен продукт.

Честотата на проявление на дадено заболяване при определена група хора.

Броят смъртни случаи за определен период от време и/или място. Смъртността обикновено се изчислява като дела от смъртните случаи в общата популация.

Резистентни на метицилин Staphylococcus aureus (MRSA) наричани още ORSA (резистентни на оксацилин Staphylococcus aureus) са бактерии, които са развили резистентност към бета-лактамни антибиотици (като метицилин и нафцилин), което прави лечението на инфекциите по-трудно и поради това те са по-опасни. MRSA е специфичен проблем за болничните заведения, където рисковете от инфекции са по-големи поради отворени рани, инвазивни изделия и отслабена имунна система. 

Патологичен шум на сърцето, като например при въздушна емболия.

Способността да се причиняват промени в генетичния материал на организма.

Участва в абсорбцията и секрецията, покрива кухините, изложени към външната среда. Намира се в няколко части на тялото като устата, клепачите, гениталната област и др. Основните й задачи са абсорбция и секреция.

Всичко свързано с миокарда (миокард е сърдечният мускул), средният слой на сърдечната стена.

Възпаление на сърдечния мускул (миокард)

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.