Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Речник

Хирургията, свързана със здравето на цялата нервна система

Национален институт по професионална безопасност и здраве, САЩ

Неонатално отделение за интензивно лечение

Glossary Item Text

Рана от инцидентно пробиване на кожата при медицински работници, често причинявано от куха игла.

Абнормната пролиферация на клетки, обикновено отговорна за формирането на тумор.

Националната здравна служба (NHS) в Обединеното кралство

Касае се за девет основни правила за приложение на медикамент, които медицинските сестри трябва да спазват, за да гарантират безопасността и качеството на грижите за пациента: точният пациент, точният медикамент, точният път на приложение, точният час, точната доза, точната документация, точното действие, точната форма, точната реакция.

Различни ракови заболявания на кръвта (лимфоми) с изключение на Ходжкиновите лимфоми. Типичните симптоми са повишена температура, загуба на тегло, нощни изпотявания и подути лимфни възли

Известна още като гама-радиация, напр. използвана за стерилизация. Нейонизиращата радиация е високочестотна вълна, за която се знае, че е мутагенна.

Инфекция, придобита в болница, включително гъбични и бактериални инфекции.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.