Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home >

Речник

Медицински специалист по всички проблеми, засягащи очите.

Наблюдение и хирургическо лечение във връзка с бременността, раждането и постнаталния период.

OSHA означава Администрация за професионална безопасност и здраве. Това е името на федерална агенция в САЩ, но OSHA е и европейска агенция. И двете агенции имат за цел безопасни и здравословни условия на работа.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.