Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Медикаментозна грешка

Определение

Грешка в предписването, предоставянето или прилагането на медикамент, независимо от това дали тази грешка води до нежелани последствия или не [1-5].

Медикаментозните грешки при парентерално лечение представляват сериозен проблем за безопасността в отделенията за интензивно лечение (ICU) и се приемат за проблем за здравеопазването с висок приоритет 6-8. Доказано е, че грешките се свързват с допълнителна болестност и смъртност при вече намираща се в критично здравословно състояние популация9. В публикувано от тях неотдавна многонационално, обзервационно и кръстосано проучване, Valentin et al. показват, че медикаментозните грешки при парентерално лечение са сходни по вид в различните държави, отделения за интензивно лечение и системи на здравеопазване10. Институтът по медицина е установил, че в болниците „типичният пациент е жертва на една медикаментозна грешка на ден“ 11.

Термин Описание* Пример
Възникнало е увреждане
Нежелано събитие (AE) Увреждане при пациент, на който е приложен
медикамент, без да е задължително
да е причинено от медикамент12
Травматична смърт
при прием на ловастатин
Нежелана лекарствена реакция (ADR) Увреждане пряко причинено от
медикамент в нормални дози12
Застойна сърдечна недостатъчност
от метопролол
Нежелано лекарствено събитие (ADE) Увреждане причинено от
употребата на медикамент14,15
Хематом от
предозиране на тирофибан
Може да възникне увреждане
Медикаментозна грешка Грешка в предписването,
предоставянето или прилагането на медикамент,
независимо от това дали тази
грешка води до нежелани последствия или не 1-5
Пропуск в подновяването на
назначение на преднизолон
при смяна на
болничното отделение
Не е възникнало увреждане
Потенциално нежелано
лекарствено събитие
Обстоятелства, които биха могли
да доведат до увреждане
от употребата на медикамент,
но не са увредили пациента13

Прием на фелодипин, изписан на пациент обитаващ същата болнична стая, но без последваща хипотония.

Взаимовръзки на основните термини

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.