Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home > Превенция на риска при инфузионна терапия > Нараняване с остър предмет

Нараняване с остър предмет

Определение

Нараняванията с остри предмети са проникващи през кожата прободни рани, причинени от остри инструменти и инциденти в лечебните заведения. Тези инструменти включват игли, ланцети, скалпели и счупено стъкло.[1, 2]

Нараняванията от убождане с игла (NSI) се определят като инцидентно получена проникваща през кожата прободна рана, причинена от куха игла като хиподермична игла, игли за вземане на кръвни проби, i.v. катетърни стилети и игли, използвани за свързване на части от i.v. система за прилагане . [1, 3, 4]

Рискове

Медицинските работници (HCW) са изправени пред голям риск от професионално-свързана експозиция на кръв и телесни течности (BBF). Тази експозиция може да доведе до предаване на патогени, причиняващи инфекция и опасни последствия за тяхното здраве.5, 6 Честите ситуации, свързани с висок риск за подобна професионално-свързана експозиция, с обмяна на BBF, са:5, 6, 7

1. Перкутанно нараняване
2. Контакт с лигавица
3. Не-интактен кожен контакт

Перкутанните наранявания представляват най-честите опасни ситуации за медицинските работници, при които все още няма използване на обезопасени продукти и мерки. Перкутанните наранявания може да се причинят от предмети като игли, хирургически инструменти или стъкло. 5, 7 Почти 80% от всички перкутанни наранявания с остри предмети са причинени от убождане с игла, като 56% са свързани с кухи игли (вж. Фигура 1)1.

На иглите за спринцовки, i.v. катетърните стилети и иглите бътерфлайки се падат почти 65% от всички наранявания с кухи игли и те се считат за високо рискови, тъй като става въпрос за напълнени с кръв игли. Почти всяко второ убождане с куха игла излага медицинските работници на риск от контакт с кръв (вж. Фигура 2).8

Що се отнася до групите медицински работници най-често засегнати от NSI, медицинските сестри са най-висок процент, с до 50% от всички получени наранявания. 1, 8, 9, 10 Освен това на изключителен риск от NSI със заразени кухи игли са изложени и лекарите и лаборантите. 1, 9 Освен медицинските работници, които работят директно с медицински изделия и санитарите също са изложени на риск от последствия от NSI (вж. Фигура 3). 1, 9


Литература:


С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.


1 Centers for Disease Control and Prevention. 2008
2  Prüss-Üstün A, Rapiti E, Hutin Y.  2003
3 Castella A, Vallino A, Argentero PA, Zotti CM. 2003
4Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH).
5Prüss-Üstün A, Rapiti E, Hutin Y.  2005
6Sepkowitz KA.  1996
7 Jagger J, Balon M. 1995
8Jagger J, Bentley M. 1997
9 Rapiti E, Prüss-Üstün A, Hutin Y.  2005
10 Jagger, J., and Perry, J 2003

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.