Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home > Превенция на риска при инфузионна терапия > Лекарствена несъвместимост

Лекарствена несъвместимост

Определение

Несъвместимостта е нежелана реакция, която се развива между медикамента и разтвора, контейнера или друг медикамент. Двата вида несъвместимости, свързвани с интравенозното приложение, са физическа и химическа[1].

Определение на взаимодействия
Лекарственото взаимодействие описва промяната на медикаментозния ефект поради влиянието на друго вещество (т.e. лекарство, химическо вещество, хранене) в резултат на което се получава разтвор, който повече не е оптимален за пациента след като веществата бъдат смесени2.

Химическа преципитация на мидазолам (помътняване) и кетамин (формиране на твърди частици)4.

Физическа преципитация на мидазолам в резултат на неблагоприятна pH среда5

Физически несъвместимости на диазепам. Илюстрацията е предоставена от
F. Schröder, фармацевт, Бремен, Германия.

Преципитация на мидазолам (помътняване). Илюстрацията е предоставена от
F. Schröder, фармацевт, Бремен, Германия.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1 Josephson 2006, RCN 2005, Douglas et al. 2001

2 Craven et al. 2007a, Josephson 2006, Douglas et al. 2001, Nemec et al. 2008

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.