Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home > Превенция на риска при инфузионна терапия > Замърсяване с твърди частици

Замърсяване с твърди частици

Определение

Замърсяването с твърди частици описва непреднамереното наличие на външни, подвижни и неразтворени твърди частици в парентерален разтвор.

Тези твърди частици могат да бъдат с различен размер, което ги определя като видими при визуална проверка (по принцип ≥ 50 µm) субвизуална проверка с размер по принцип в диапазона 2-50 µm.

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1 SP 2009; USP 2009

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.