Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home > ЕС Директива

 

Европейската комисия се грижи за Вашата безопасност!

Европейската федерация на съюзите за публични услуги (EPSU) и Европейската асоциация на болниците и болничните работодатели (HOSPEEM) са сключили рамково споразумение относно превенцията на наранявания с остри предмети със следните зададени параметри1:

Цел:
Да се предотвратят нараняванията на работници, причинени от всякакви медицински остри предмети, за постигане на максимално безопасна работна среда.
Обхват:
Това споразумение касае всички работници в болници и сектора на здравеопазването.
Времева рамка:
Към 11 май 2013 г., Директивата на ЕС трябва да бъде приложена в националното законодателство на държавите членки на ЕС.

B. Braun е Вашият надежден партньор в прилагането на Директивата на ЕС!

В съответствие със заявената от наша страна готовност да споделяме опита, B. Braun се стреми да информира още по-добре за риска от наранявания с остри предмети по целия свят. Заедно с нашите клиенти ние всекидневно търсим превантивни стратегии, които да повишат нивото на безопасност за медицинските работници. Приложението на Директивата на ЕС за превенция на нараняванията с остри предмети изисква промяна на процеса в болниците и другите лечебни заведения. Поради това в B. Braun се стремим към улесняване на процеса като предоставяме полезни указания и заслужаващи препоръка примери във връзка с приложението на Директивата на ЕС.    
 

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.