Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home > ЕС Директива > Указания за приложение > Отговор и проследяване

Отговор и проследяване

По отношение на реакцията и проследяването работодателите трябва да гарантират, че има приложени политики и процедури при поява на Нараняване с остър предмет. В случай на нараняване те трябва да предприемат незабавни мерки за лечение на засегнатите работници, основно профилактика след експозиция, необходимите медицински изследвания, консултация и рехабилитация.1

Кои са полезните примери за приложение?

Пример 1:

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) са изготвили препоръка „Updated U.S. Public Health Service Guidelines for the Management of Occupational Exposures to HBV, HCV, and HIV and Recommendations for Postexposure Prophylaxis“ която съдържа следните раздели13:

Ваксиниране за хепатит В
Лечение на мястото на експозиция
Съобщаване на експозиция
Оценка на експозицията и източника на екзпозиция
Поведение при експозиции на HBV
Поведение при експозиции на HCV
Поведение при експозиции на HIV

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.