Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Обучение

Подходящо обучение за наличния, новия и временния персонал трябва да се провежда от работодателя по отношение на

  • правилната употреба на медицински изделия, включително механизми за предпазване от остри предмети,
  • рисковете, свързани с експозиция на кръв и телесни течности,
  • превантивни мерки,
  • процедури на съобщаване, отговор и мониториране, както и
  • мерки, налагащи се при наранявания с остри предмети.1
Кои са полезните примери за приложение?

Пример 1:

За да въведат програма за превенция на наранявания с остри предмети и заболявания, работодателите трябва да предложат подходящо обучение по всички свързани със здравето и безопасността проблеми и за предпазните мерки с цел минимизиране на рисковете от професионално-свързана експозиция.

В програмата за обучение трябва да се осигури следното:
Работодателите са отговорни да предоставят обучение по всички проблеми, свързани със здравето и безопасността, включително наранявания с остри предмети
Работниците са задължени да присъстват на обучението, предоставено от работодателя
Обучението трябва да е насочено към политики и процедури, свързани с превенцията и лечението на наранявания от остри предмети при започване на работа на всякакъв нов и временен персонал и през редовни интервали от време след това
Редовно трябва да се провежда последващо обучение
Помощ от B. Braun за обучение и образование

B. Braun има готовност да оптимизира Вашите програми за обучение по политиките и процедурите за превенция на наранявания с остри предмети и съответното лечение Моля, обърнете се към местния представител на B.Braun, за да получите повече информация и подкрепа.

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.