Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home >

Информация и насочване на вниманието

Работодателите трябва да предоставят на медицинските работници информация за

  • различните рискове,
  • текущото законодателство,
  • добрите практики по отношение на превенция и съобщаване на инциденти/нещастни случаи
  • съществуващите програми за подкрепа.

За да се повиши осъзнаването те допълнително трябва да подготвят дейности и промоционални материали в сътрудничество с представители на профсъюзите и/или представители на работниците.1

Кои са полезните примери за приложение?

Пример 1:

Полезни и препоръчителни инициативи за илюстриране на опасността от наранявания с остри предмети са основно постерите, листовките, груповите електронни съобщения и бюлетините. Примерите за най-добри практики и примери с травми при хора, получили Нараняване с остър предмет също представляват идеален материал за Вашите разгласяващи инициативи. Също и използването на емпирични доказателства и проучвания от практиката на персонала Ви помагат да демонстрирате нуждата от промяна в поведението на работа във Вашата болница.

За да се установи култура на безопасност в работната среда, федерация на профсъюзите PSI изготви филм и книжка със заглавие „Sharp Sense -Promoting the Safety of Health Care Workers.“ В тях се разглеждат следните проблеми, които помагат за информирането и обучението на медицинските работници:10

Превенция на риска и лечение на наранявания поради убождане с игла.
Ролята на болничната администрация в промотиране на професионално здраве и безопасност.
Личен опит с инциденти при убождане с игла 
Дефиниция на добра здравословна работна среда за ограничаване на риска за контакт с пренасяни с кръв патогени.
Превенция на риска при инфузионно лечение на B. Braun.

Брошурата на B. Braun „Sharps Injury – Risk Prevention in Infusion Therapy“ (Нараняване с остър предмет - превенция на риска при инфузионно лечение) ще подпомогне Вашите дейности във връзка с информиране и насочване на вниманието. Тя предоставя полезна информация за рисковете и последствията от Нараняване с остър предмет, както и подходящите превантивни стратегии и безопасни продукти.

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.