Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 
Home > ЕС Директива > Указания за приложение

Указания за приложение

Директивата на Съвета определя рамката на указанията за за практическо приложение за постигане на целите за максимално безопасна работна среда1. Тъй като тези мерки засягат продукти както и процеси в рутинната клинична практика, вече е време да се работи върху правилното приложение, за да се осигури превенция на наранявания при убождане с игла.

Оценка на риска

повече

Обучение

повече

Елиминиране, превенция и защита

повече

Отчитане

повече

Информация и насочване на вниманието

повече

Отговор и проследяване

повече

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.