Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Здравни последствия

Последствия за пациента
Вътреболничните инфекции се развиват по целия свят и засягат както развитите, така и бедните на ресурси държави. Инфекциите придобити в лечебното заведение са сред основните причини за смърт и повишена болестност при хоспитализирани пациенти. Те са значителен проблем както за пациента, така и за общественото здравеопазване. Проучване върху разпространението, проведено под егидата на СЗО в 55 болници от 14 държави, представляващи 4 региона на СЗО (Европа, Източно Средиземноморие, Югоизточна Азия и Западния Пасифик) показват средно 8,7% разпространение на вътреболничните инфекции сред хоспитализирани пациенти. Във всеки момент, над 1,4 милиона души по целия свят боледуват от инфекциозни усложнения придобити в болница.18
Най-висока честота на вътреболнични инфекции се съобщава от болниците в районите на Източното Средиземноморие и Югоизточна Азия (съответно 11,8 и 10,0%), при разпространение от 7,7 и 9,0% съответно в Европейския и Западния Тихоокеански регион.19

Най-честите вътреболнични инфекции са тези на хирургическата рана, инфекциите на пикочните пътища и инфекциите на долните дихателни пътища.

Проучването на СЗО, както и други, показват още, че най-високо разпространение на вътреболнични инфекции има в отделенията за интензивно лечение и отделенията за остри хирургически и ортопедични случаи. Честотата на инфекциите е по-висока сред пациенти с повишена възприемчивост поради напреднала възраст, подлежащо заболяване или химиотерапия.3

Замърсяване и последваща инфекция може да се развият локално или системно.

  • В случай на локална инфекция може да се развият инфекции на хирургическата рана, кожно дразнене и инфекция в мястото на проникване на катетъра в тялото.
  • В случай на системно възпаление с патогени, достигащи системното кръвообращение, може да се получи септицемия, сепсис и септичен шок, а също патогените могат да бъдат транспортирани до органи или крайници и да предизвикат органна инфекция и недостатъчност, както и ендокардит или остеомиелит, възможно водещ до ампутация.20, 21

Във всички случаи се налагат допълнителни диагностични изследвания и лечение, което води до дискомфорт, емоционален стрес за пациента и потенциални нежелани реакции и болка. В някои случаи те може дори да доведат до инвалидизиращи състояния, които понижават качеството на живот.

Заедно с това може да бъде удължен и болничният престой. Едно проучване12 показва, че общото повишение на продължителността на хоспитализацията на пациенти с инфекции на хирургическата рана е 8,2 дни, в диапазона от 3 дни в гинекологията до 9,9 дни в общата хирургия и 19,8 дни в ортопедичната хирургия.

Проучването EPIC II point-prevalence върху инфекциите при критично болни пациенти, проведено на 8 май 2007 година оценява ролята на метицилиновата резистентност при преживяемостта на пациенти с инфекция, причинена от Staphylococcus aureus. В деня на проучването като инфектирани са класифицирани 7 087 (51%) от 13 796 пациенти. 494 пациенти са с MRSA инфекции и 505 пациенти са с MSSA (Methicillin-чувствителни Staphylococcus aureus) инфекции. Смъртността в отделение за интензивно лечение е съответно 29,1% и 20,5% (P<0,01) а съответната болнична смъртност е 36,4% и 27,0% (P<0,01). Мултивариационният анализ на болничната смъртност за MRSA инфекции показва коригиран OR (коефициент на риска) от 1,46 (95% CI 1,03-2,06) (P=0,03).

При пациенти в отделение за интензивно лечение, MRSA инфекцията е независимо свързана с почти 50% по-висока вероятност от смърт в болницата в сравнение с MSSA инфекцията.22 Други установяват, че смъртността за кръвни инфекции е 10-25%, като при септичен шок е още по-висока - 40-60%.23

Така вътреболничните инфекции се превръщат в една от водещите причини за смърт.24

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

3World Health Organization 2002
12Raad I. 1998
18Tikhomirov E.  1987
19Mayon-White RT et al.  1988
20Uslusoy E., Mete S. 2008
21Bouchoucha et al. 2010
22Hanberger H. et al. 2011
23Rosenthal VD, Maki DG. 2004
24Gastmeier P. et al. 2006

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.