Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Причини

Как се получава замърсяване?
Замърсяване може да се получи, ако патогени се пренасят непреднамерено от източника към отвор или изкуствено направен отвор в тялото на гостоприемника, където започват да растат и осъществяват своето вредно действие. Има няколко възможни източника, пътища за въвеждане и начини за предаване.

  • Източници: Естествени отвори на тялото или изкуствени отвори поради нараняване или заболяване
  • Входове: Естествени отвори на тялото или изкуствени отвори поради нараняване или заболяване
  • Директно предаване чрез контакт или разпръскване на капки
  • Индиректно предаване чрез повърхности или инструменти
  • Индиректно предаване чрез вектори, комари, мухи, плъхове пренасящи инфекцията
  • Индиректно предаване чрез междинен гостоприемник [напр. човек, животно или насекомо, напр. предаване на малария чрез комари].

В лечебно заведение важните начини на замърсяване са ръцете на медицинския персонал и чрез капчици във въздуха.

Причини
Общо казано, замърсяване се получава, ако някоя част от система, продукт или медикамент влезе в контакт с микробиологични патогени там, където трябва да има стерилност. Например, ако хирургически инструмент се замърси с патогени, резултатът може да бъде инфекция на хирургическата рана. Типичните патогени при такива инфекции са дадени по-долу.

Замърсяването на системата за инфузия може да се получи, когато патогените се пренесат в системата за инфузия, най-често при манипулация.

Що се отнася до свързаните с инфузията инфекции, има два отделни пътя: екстра- и интралуминален път.12 Интралуминалното замърсяване е в следствие неправилна работа със системата за инфузия, напр. с катетърния хъб при свързване и разкачване на системата за приложение. Това е най-честата причина за катетърна инфекция след първата седмица от поставянето на катетъра.13, 14


Екстралуминалното замърсяване на катетъра е в резултат от навлизане на бактерии през мястото на проникване на катетъра в тялото като се следва външната повърхност на катетъра и това води до бактериемия най-често през седмицата след поставянето на катетъра.15, 16

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

12Raad I. 1998
13Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie E,Bodey GP.  1993
14Safdar N, Maki DG.  2004
15Raad I, Hanna H. 1999
16Hall K, Farr B.2004
17 Jamieson EM, McCall JM, Whyte LA. 2007

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.