Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Причини

Като цяло нараняванията при убождане с игла се причиняват поради елементарни и предотвратими грешки при работа с остри медицински изделия. 1, 4

Според данните от наблюдението на EPINet, 60% от съобщаваните наранявания с остри предмети са след извършване на различни процедури. Тези инциденти се случват преди или по време на процеса на изхвърляне работните консумативи (вж. Фигура 4).11

Проучванията показват повишен риск от нараняване при бързане, гняв, отвличане на вниманието, и множество опити да се извърши процедура. Допълнителни фактори с отрицателно въздействие върху безопасната работа са умората на медицинския работник , липса на сътрудничество от страна на пациента, или недостиг на персонал.12

Повечето случаи на експозиция настъпват в стаята на пациента, следвани от операционната и спешното отделение (вж. Фигура 5).13

 • Причини за наранявания с остри предмети

 • Обобщение на Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) на най-честите причини: 1, 4

  - Липса на лично защитно оборудване, обезопасени изделия и контейнери за изхвърляне на остри предмети
  - Липса на процедура за съобщаване на наранявания с остър предмет
  - Липса на познаване на професионалните рискове
  - Недостатъчно обучен персонал
  - Ограничен достъп до контейнери за изхвърляне на остри предмети
  - Недостиг на персонал
  - Поставяне на капачките върху иглите след употреба
  - Подаване на остри инструменти в операционната зала
  - Неизползване на контейнери за изхвърляне на остри предмети веднага след употребата им
  - Непредсказуеми медицински инциденти
  - Неочаквани реакции на пациента

Литература:

С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.

1 Centers for Disease Control and Prevention.  2008 
4Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). 
11 Perry J, Parker G, Jagger J. 2003
12  Fisman DN, Harris AD, Sorock GS, Mittleman MA.  2003
13 Perry J, Parker G, Jagger J.  2003

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.