Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Здравни последствия

Грешките и неправилното приготвяне на i.v. медикаменти могат да имат широка гама последствия - от безобидни до сериозни и фатални. Тежестта зависи от използвания медикамент и специфичните фактори във всеки отделен случай.

Почти всички медикаментозни грешки водят до грешна доза на медикамента. Пациентът получава или прекалено много, или прекалено малко от предписаната доза. Грешното преписване и неправилното етикетиране могат да доведат до много по-тежки последствия от просто една грешна лекарствена доза. Тези грешки могат да доведат до объркване на пациентите или до объркване на предписания медикамент, до грешен път на приложение, грешен час на приложение, пропускане на медикамент или дори до нежелани реакции или инфекции.

Причини за медикаментозни грешки и получени в резултат от тях видове медикаментозни инциденти

От началото на 70-те са публикувани все повече проучвания за количеството на медикаментозните грешки при парентерално лечение30. Националната агенция за безопасност на пациентите във Великобритания е компилирала цифри, които показват действителната честота на видовете медикаментозни грешки. Оценени са над 14 000 съобщения за инциденти с медикаменти за венозно приложение за период от 18 месеца31. Установено е, че при повече от 4 107 случая (28,9% от всичките) най-честата медикаментозна грешка е грешна доза, концентрация на активното вещество или честота на приложение на предписания медикамент.

  • Оценка на риска

  • Инструмент за оценка на риска
  • Поставяне на инструмент за оценка на риска

Процент на видовете медикаментозни инциденти


Литература


С тази външна препратка Вие ще излезете извън уеб страницата. B. Braun не притежава и няма контрол върху съдържанието на уеб сайта, който ще отворите.


31 National Patient Safety Agency 2007
32 Vincent C 2010


 

За да прочетете абстракта, отидете на страницата на литературните източници.

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.