Home   |  Контакт   |  Филиали
Safe Infusion Therapy (BG)
 

Превенция на риска при инфузионно лечение

Трудно е да си представим съвременната медицина без инфузионно лечение. Накъдето и да погледнем - дали ще бъде прилагане на медикаменти, хранене, инфузионна терапия или кръвни заместители - интравенозното лечение е незаменима част от терапевтичната схема. В същото време това лечение, както всички останали, е свързано с рискове както за пациента, така и за медицинския работник. За съжаление тези рискове трудно могат да бъдат определени, тъй като техните последствия не са непосредствено видими и поради това често се приписват на други източници.
В съответствие с нашата традиция да споделяме своя опит, в B. Braun се стремим към увеличаване на познанията чрез комуникации, както и чрез подкрепа за нашите клиенти, чрез увеличаване на безопасността на нашите иновативни системи от продукти.

Превенция на риска при инфузионна терапия

повече

Директива на ЕС за превенция на наранявания от остри предмети в болничния сектор и сектора на здравеопазването

повече

Списъкът на опасните медикаменти, причиняващи токсичност и алергична реакция

повече

Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Indications of use may also vary by country and region. Product images are for reference only. Please contact your country representative for product availability and information.